សូមទស្សនាវិដេអូ កិច្ចសម្ភាសន៍៖ ប្រធានក្រុមមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាលអះអាងថា ពាក្យបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់ក្រុមមេធាវី កឹម សុខា ធ្វើឡើងដោយមានកំហុសឆ្គងផ្នែកនីតិវិធី

ថ្ងៃសុក្រ ទី ៦ ធ្នូ ២០១៩​
14

 

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់