(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្ដី ហ៊ុន សែន ស្នើស៊ុយអែត ពិនិត្យពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យដទៃ បន្ថែមពីលើជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ និងមនុស្សធម៌

ថ្ងៃពុធ ទី ៤ ធ្នូ ២០១៩​
15
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់