សូម​ទស្សនាវីដេអូ៖ តើមូលហេតុអ្វីដែល សម រង្ស៊ី គួរត្រូវបានគេហៅថា ជាជនចោលម្សៀត?

ថ្ងៃសុក្រ ទី ២៩ វិច្ឆិកា ២០១៩​
18

តើមូលហេតុអ្វីដែល សម រង្ស៊ី គួរត្រូវបានគេហៅថា ជាជនចោលម្សៀត?

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់