(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ ការដោះលែងអ្នកចាញ់បោកមេចលនាឧទ្ទាមក្រៅច្បាប់ ជានយោបាយសណ្ដោសប្រណី មិនមែនជាការដោះដូរជំនួយឡើយ

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១៦ វិច្ឆិកា ២០១៩​
12

ការដោះលែងអ្នកចាញ់បោកមេចលនាឧទ្ទាមក្រៅច្បាប់ជានយោបាយសណ្ដោសប្រណី មិនមែនជាការដោះដូរជំនួយឡើយ

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់