(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ ទីបំផុតទណ្ឌិត សម រង្ស៉ី ប្តូរជើងហោះហើរពីថ្ងៃទី៧ ទៅថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា ដោយហោះចេញពីទីក្រុងប៉ារីស ទៅប្រទេសថៃ, ដូច្នេះ សម រង្ស៉ី មិនមកដល់កម្ពុជាតាមការសន្យារបស់ខ្លួនឡើយ, សម រង្ស៉ី បោកប្រាស់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនទៀតហើយ

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ៧ វិច្ឆិកា ២០១៩​
12

ទីបំផុតទណ្ឌិត សម រង្ស៉ី ប្តូរជើងហោះហើរពីថ្ងៃទី៧ ទៅថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា ដោយហោះចេញពីទីក្រុងប៉ារីស ទៅប្រទេសថៃ, ដូច្នេះ សម រង្ស៉ី មិនមកដល់កម្ពុជាតាមការសន្យារបស់ខ្លួនឡើយ, សម រង្ស៉ី បោកប្រាស់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនទៀតហើយ

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់