(សូមទស្សនាវីដេអូ) ប្រជាពលរដ្ឋខេត្តបាត់ដំបង បង្ហាញការគាំទ្រកងកម្លាំង ដែលចេញប្រតិបត្តិការត្រៀមកម្ចាត់ក្រុមក្បត់ជាតិ

ថ្ងៃសុក្រ ទី ១ វិច្ឆិកា ២០១៩​
13
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់