(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា មានប្រទេសជាច្រើនត្រូវបានដួលរលំក្រោយពេលម្ចាស់ជំនួយត្រូវបានកាត់ផ្តាច់

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ១០ តុលា ២០១៩​
9

បញ្ចេញយោបល់