(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា ការធ្វើកំណែទម្រង់ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ៨០ គឺជារឿងព្រឺក្បាលបំផុត

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ១០ តុលា ២០១៩​
11

បញ្ចេញយោបល់