(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ ចាប់ខ្លួនអតីតអនុប្រធានប្រតិបត្តិ CNRP ២រូប នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ ពាក់ព័ន្ធបទល្មើសញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាទិ៍

ថ្ងៃពុធ ទី ៩ តុលា ២០១៩​
13
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់