សូមទស្សនាវីដេអូបទយកការណ៍ ស្តីពី ការបាត់បង់សន្តិភាពស្មើនឹងការដើរថយក្រោយ៥០ ឆ្នាំ!

ថ្ងៃអង្គារ ទី ៨ តុលា ២០១៩​
72

សូមទស្សនាវីដេអូបទយកការណ៍ ស្តីពី ការបាត់បង់សន្តិភាពស្មើនឹងការដើរថយក្រោយ៥០ ឆ្នាំ! មានរយៈពេល១៧នាទី១៧វិនាទី

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់