ការផ្សាយផ្ទាល់ពិសេស​ សន្និសីទសារព័ត៌មាននាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងនាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម

ថ្ងៃសុក្រ ទី ៤ តុលា ២០១៩​
5

បញ្ចេញយោបល់