អង្គភាពព័ត៌មាន និងប្រតិកម្មរហ័សបញ្ចេញវីដេអូថ្មីមួយទៀតក្រោមចំណងជើងថា ៖ សម រង្ស៊ី បានឆ្លងផុតបន្ទាត់ក្រហមប្រជាធិបតេយ្យ ហើយកំពុងអនុវត្តផែនការរដ្ឋប្រហារ!

ថ្ងៃអង្គារ ទី ១ តុលា ២០១៩​
116

នាព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ នេះ អង្គភាពព័ត៌មាន និងប្រតិកម្មរហ័ស នៃទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី បានបញ្ចេញវីដេអូមួយទៀត ដែលមានចំណងជើងថា «សម រង្ស៊ី បានឆ្លងផុតបន្ទាត់ក្រហមប្រជាធិបតេយ្យ ហើយកំពុងអនុវត្តន៍ផែនការរដ្ឋប្រហារ» មានរយៈពេល ២៣នាទី និង០៤ វិនាទី។

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់