ឱកាសចូលបម្រើការងារ​នៅ​ក្នុង​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​មន្ត្រី​រាជ​ការ​ស៊ីវិល ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ បាន​ចេញ​ផ្សាយ​បរិច្ឆេទ និង​ទី​កន្លែង​នៃ​ការ​ប្រឡង​ជូន​បេក្ខ​ជន

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ១៩ កញ្ញា ២០១៩​
29

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីកាលបរិច្ឆេទ និងទីកន្លែងប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនឱ្យចូលបម្រើការងារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ខាងមិខនេះ។

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងទាំងស្រុងនៅខាងក្រោម៖

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់