សូមទស្សនាវីដេអូ «តើជាការត្រូវបណ្តាសាររបស់លោក កឹម សុខា មែនឬ?»

ថ្ងៃពុធ ទី ១៨ កញ្ញា ២០១៩​
10

បញ្ចេញយោបល់