សូម​អញ្ជើញ​ទស្សនា​វីដេអូ ស្តីពី សម រង្ស៊ី ជាជនក្បត់ជាតិ ជាឧក្រិដ្ឋជន និងជាសត្រូវរបស់ព្រះនគរ!

ថ្ងៃចន្ទ ទី ១៦ កញ្ញា ២០១៩​
19

បញ្ចេញយោបល់