សេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់អ្នកនាំពាក្យ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ឆ្លើយតបនឹងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិក

ថ្ងៃពុធ ទី ១១ កញ្ញា ២០១៩​
15
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់