សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ តើហេតុអ្វីបានជារាជរដ្ឋាភិបាលដាច់ខាតប្តូរផ្តាច់ត្រូវតែចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ដ៍តឹងរ៉ឹងបំផុតចំពោះទណ្ឌិត សម រង្ស៊ីនិងគូកន?

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ៥ កញ្ញា ២០១៩​
70

នៅថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩នេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈអង្គភាពប្រតិកម្មរហ័ស នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី បានផលិតវីដេអូមួយមានរយៈពេលជាង១៨នាទី ពន្យល់អំពីមូលហេតុ ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលដាច់ខាត ប្តូរផ្តាច់ត្រូវតែចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ ដ៏តឹងរ៉ឹងបំផុតចំពោះទណ្ឌិត សម រង្ស៊ី និងគូកន។

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់