ឯកឧត្តមបណ្ឌិត មហាធា មហាម៉ាត់ នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីធ្វើបាឋកថាស្តីពី (ការរក្សាតុល្យភាពរវាងមហាអំណាចនៅក្នុងបរិបទអាស៊ាន )

ថ្ងៃអង្គារ ទី ៣ កញ្ញា ២០១៩​
13
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់