សូមទស្សនាវីដេអូ «លេាក ហ៊ុន សែន សុខ​ចិត្ត​ចុះ​ចេញ​ពី​តំ​ណែង​ជា​នាយក​រដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ បេីសិនទណ្ឌិត សម រង្សុី ចូលមកម្ពុជាហេីយចាប់ខ្លួនមិនបានក្នុងរយៈពេល២៤ម៉ោង!»

ថ្ងៃសុក្រ ទី ៣០ សីហា ២០១៩​
19

បញ្ចេញយោបល់