រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប ជូនដណឹងស្តីពីការរៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅជូនសិស្សានុសិស្សដែលពុំមានលទ្ធភាពក្នុងពេលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចំណេះទូទៅ និងបំពេញវិជ្ជា

ថ្ងៃពុធ ទី ១៤ សីហា ២០១៩​
11

រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប នៅថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ បានចេញសេចក្តីជូនដណឹង ស្តីពីការរៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅជូនសិស្សានុសិស្សដែលពុំមានលទ្ធភាពក្នុងពេលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចំណេះទូទៅ និងបំពេញវិជ្ជា សម័យប្រឡងថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩។

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានខ្លឹមសារសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់