(សូមទស្សនាវីដេអូ) «យុទ្ធសាស្ត្រ តាម វាយ ដល់ ផ្ទះ របស់ លោក ហ៊ុន សែន ដាក់ សម រង្ស៊ី ឱ្យ ស្ថិត ក្នុង ភាព ឯកោ!»

ថ្ងៃចន្ទ ទី ៨ កក្កដា ២០១៩​
77
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់