(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា ផ្ញើសារពិសេសទៅកាន់​នាយករដ្ឋមន្រ្តីសឹង្ហបុរី ថា «មេដឹកនាំសឹង្ហបុរីចូលរួមចំណែក​សម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងពិតប្រាកដ»

ថ្ងៃសុក្រ ទី ៧ មិថុនា ២០១៩​
15
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់