ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ (Live) ៖ សកម្មភាពលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន អញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាគន្លឹះ នៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិ លើកទី២៥ ស្តីពី« អានាគតរបស់អាស៊ី » នៅប្រទេសជប៉ុន

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ៣០ ឧសភា ២០១៩​
24

បញ្ចេញយោបល់