កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-ជប៉ុនលើកទី១៧

ថ្ងៃចន្ទ ទី ២៥ មេសា ២០១៦​
242

2014-11-13_ASIAN_AUSTRALY-02

2014-11-13_ASIAN_AUSTRALY-03

2014-11-13_ASIAN_AUSTRALY-01

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់