រូបថតឯកសារ៖ ពិធីសម្ពោធវិមាន២ធ្នូ នៅឃុំ២ធ្នូ ស្រុកស្នួល ខេត្តក្រចេះ (២០១៣)

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១ ធ្នូ ២០១៨​
85

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់