រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដាក់ចេញផែនការស្តីពី យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ លើកទី១

ថ្ងៃពុធ ទី ១៤ ធ្នូ ២០១៦​
881

(ភ្នំពេញ)៖ កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ម្សិលមិញនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានសម្រេចដាក់ចេញផែនការស្តីពីយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី១ រយៈពេល៦ខែ ( ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ )។

ដោយពិនិត្យឃើញថា ឥទ្ធិពលនៃការផលិត ការចរាចរ ការជួញដូរ និងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នៅលើពិភពលោក និងក្នុងតំបន់បាននិងកំពុងជះឥទ្ធិពលចំពោះប្រទេសកម្ពុជា លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន បានដាក់ចេញនូវផែនការស្តីពីយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទៅតាមទស្សនវិស័យ ចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីជីវិត និងសហគមន៍គ្មានគ្រឿងញៀន។

ទន្ទឹមនឹងនោះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក៏បានដាក់ចេញនូវវិធានការមួយចំនួនផងដែរដូចជា៖ វិធានការអប់រំ វិធានការរដ្ឋបាល វិធានការអនុវត្តច្បាប់ វិធានការព្យាបាល ស្តារនីតិសម្បទា និងសមាហរណកម្ម និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ។

សូមអានខ្លឹមសារនៃផែនការស្តីពីយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី១ ដូចខាងក្រោម៖

gnn-14-12-16-2

gnn-14-12-16-3

gnn-14-12-16-5

 

15555728_669910733182736_890083679_n

gnn-14-12-16-4

gnn-14-12-16-1

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់