(វីដេអូ) កម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យ​ថ្មីមួយទៀត​លើឆាកអន្តរជាតិ ក្នុងកិច្ចការការពារ​សម្បត្តិវប្បធម៌ពិភពលោក

ថ្ងៃអង្គារ ទី ១៣ ធ្នូ ២០១៦​
152

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់