ទោះបីជាពិការស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួន ក៏សុខចិត្តជិះរទេះមកគាំទ្រ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ដែរ

ថ្ងៃពុធ ទី ១៧ តុលា ២០១៨​
43

នៅថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ខណៈពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន អញ្ជើញដល់ទីក្រុងប្រ៊ុចហ្សែល ប្រទេសបែលហ្សិក លោកត្រូវបានទទួលការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅ ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទៅនោះ ហើយទោះបីជាពិការស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួន ក៏សុខចិត្តជិះរទេះមកគាំទ្រ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ដែរ។

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់