រូបថតឯកសារ៖ ព្រះរាជ​ពិធី​ដង្ហែ​ព្រះ​បរម​សព និង​ព្រះ​រាជ​ពិធី​ថ្វាយ​ព្រះភ្លើង

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១៣ តុលា ២០១៨​
33
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់