(វីដេអូ)ការទិញឥវ៉ានបែបថ្មី! មិនបាច់តំរង់ជួររង់ចាំ មិនបាច់ពិនិត្យមុនពេលចាកចេញ

ថ្ងៃពុធ ទី ៧ ធ្នូ ២០១៦​
119
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់