(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ អ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិមកពី៥២ប្រទេស នឹងចូលរួមសង្កេតការណ៍ដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា​

ថ្ងៃពុធ ទី ២៥ កក្កដា ២០១៨​
34
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់