សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញក្នុងពិធីបើកវេទិកាប៊ូអាវ ស្តីពី «អនាគតអាស៊ីៈ សក្តានុពលថ្មី និងចក្ខុវិស័យថ្មី»

ថ្ងៃអង្គារ ទី ១០ ឧសភា ២០១៦​
229

20160325_PMHS_BoAo_Forum_008 20160325_PMHS_BoAo_Forum_006 20160325_PMHS_BoAo_Forum_001

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់