ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ វេទិកាធុរកិច្ច និង​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ កម្ពុជា-ចិន

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ១ ធ្នូ ២០១៦​
123

កម្ពុជា: ព្រះរាជាណាចក្រ នៃកាលានុវត្តភាព « ខ្សែក្រវាតមួយផ្លូវមួយ»

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់