រឿង​ប្រេត​ក្លាយ​ជា​ទេ​វតា

រឿងប្រេតក្លាយជាទេវតា (ចាក លោ ទី) (គុណនៃការផ្សព្វផ្សាយកុសលដល់ប្រេត) ក្នុងកាលកន្លងទៅហើយ មានប្រេតមួយរូប អត់ឃ្លានអាហារច្រើនលានឆ្នាំ តែងនឹករឮកញាតិមិត្របងប្អូនជានិច្ច ប៉ុន្តែពុំដែលបងប្អូនញាតិមិត្រណា ឧទ...

លក្ខណៈ​របស់​អ្នក​បួស

អ្នកបួសគឺជាអ្នកស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យខ្លួនឯង ទុកដាក់ខ្លួនជាមនុស្សធម្មតាម្នាក់ មិនតម្កើងខ្លួនឯងដោយសារបានបួស មិនជំពាក់ទាក់ចិត្តនៅត្រង់ការគោរពបូជា ថ្វាយបង្គំរបស់អ្នកដទៃ អាស្រ័យខ្លួនជាអ្នកបួសនោះទេ ព្រះសម្មាសម...

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ

ព្រះពុទ្ធគឺជាសាស្តានៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានព្រះនាមដើមជាសិទ្ធត្ថគោតម។ សិទ្ធត្ថកុមារជាព្រះរាជបុត្រនៃព្រះបាទសុទ្ធោទនៈ និងព្រះនាងសិរិមហាមាយា។ ព្រះអង្គជាពូជសាក្យវង្សដែលមានព្រះរាជនិវេសដ្ឋាន នៅក្រុងកបិលវត្ថុនៃ...

ព័ត៌មានពេញនិយម