(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ លោក ហ៊ុន សែន អំពាវនាវឱ្យជនរួមជាតិ​ទាំងអស់ទៅបោះឆ្នោត, មានតែជនអគតិ​ដែលមានបំណងបំផ្លិចបំផ្លាញ​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងឆន្ទៈ​ប្រជាពលរដ្ឋទេទើបរារាំងពលរដ្ឋមិន​ឱ្យទៅបោះឆ្នោត

24
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់