សូមទស្សនា​វីដេអូ​ឯកសារ តើកម្ពុជា​ពិតជា​កើតមាន​បដិវត្តន៍ពណ៌តាមគំរូបដិវត្តន៍ពណ៌ នៅតាមបណ្តាប្រទេសក្នុងពិភពលោកមែនរឺទេ ?

40

អង្គភាពព័ត៌មាន និងប្រតិកម្មរហ័ស នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី បានផលិតនូវវីដេអូមួយ ដែលមានរយៈពេលជាង២៨នាទី ដែលមានចំណងជើងថា «តើកម្ពុជាពិតជាកើតមានបដិវត្តន៍ពណ៌តាមគំរូបដិវត្តន៍ពណ៌ នៅតាមបណ្តាប្រទេសក្នុងពិភពលោកមែនឬទេ?» ដោយក្នុងវីដេអូនោះ បានពន្យល់ និង​លើកឡើងនូវ​ភស្តុតាងជាក់ស្តែង អំពីគ្រោងការអតីតមេដឹកនាំរបស់បក្សប្រឆាំង រៀបចំបដិវត្តន៍​ពណ៌​កម្ពុជា ដូចទៅ នឹងប្រទេសមួយចំនួន នៅក្នុងពិភពលោក៕

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់