(សូមទស្សនាវីដេអូ) លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា ការវាយសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ មិនគួរឱ្យកើតឡើងទៀតទេ

ថ្ងៃពុធ ទី ២១ មីនា ២០១៨​
39

បញ្ចេញយោបល់