ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចេញសេចក្តីអំពាវនាវកុំឱ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើអំពើហិង្សាដែលប្រាសចាកពីច្បាប់និងសីលធម៌សង្គម

30

ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានចេញសេចក្តីអំពាវនាវដោយបានបញ្ជាក់ថា សកម្មភាពបង្ករបួសស្នាម និងអំពើហិង្សាដោយប្រជាពលរដ្ឋ បានធ្វើឱ្យប្រាសចាកអំពីការអនុវត្តន៍ច្បាប់ ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក និងប្រាសចាកពីសីលធម៌សង្គម ទាំងជនបង្កគ្រោះថ្នាក់និងជនដែលបានប្រើអំពើហិង្សារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានប្រពៃណីថ្លៃថ្នូរក្នុងការគោរពប្រតិបត្តិច្បាប់ និងជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនា។

សូមអានសេចក្តីអំពាវនាវរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញខាងក្រោម៖

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់