(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ អ្នកជំនាញអារ្យធម៌ខ្មែរ​លើកឡើងថា ការប្រើទង់ជាតិក្នុងការ​ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងលោក សម រង្ស៊ី នឹងលោក កុក ស បង្ហាញពីរដ្ឋអធិបតេយ្យដាច់​ពីគ្នាយ៉ាងពិតប្រាកដ

43
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់