លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន អំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តន៍ទៅលើផែនការទាំង៨ ដែលបានដាក់ចេញនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៨

79

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន អំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តន៍ទៅលើផែនការទាំង៨ ដែលបានដាក់ចេញនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៨ ក្នុងឱកាសជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករ-កម្មការិនី និងនិយោជិត នៅតំបន់កប់ស្រូវ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់