(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ សង្ខេបលទ្ធផល និងសមិទ្ធផលជាផ្លែផ្កាសំខាន់ៗ​នៃសេចក្តីប្រកាសរួមកម្ពុជា-ចិន ចំនួន៦​ចំណុចធំៗ

36
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់