(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ កម្ពុជាផ្ទេរតំណែង​សហប្រធាន នៃកិច្ចប្រជុំកំពូល​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ មេគង្គ​-ឡានឆាង អោយឡាវ

39
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់