(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ ពាក្យ​បណ្តឹងប្តឹងទណ្ឌិត សម រង្ស៊ី ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើញុះញង់​កងទ័ពបានដាក់ទៅ​សាលាដំបូង​រាជធានីភ្នំ​ពេញរួចហើយ

35
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់