«គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញ​វត្ថុ​ទាំង​អស់​នៅ​កម្ពុជា គឺជា​​របស់​​ឯកជន មិន​មែន​ជា​របស់​រដ្ឋទេ»

259

 

 

 

ចែករំលែក

1 យោបល់

  1. « គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជា គឺជា​របស់​ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋទេ »
    សូម​បង​ប្អូនប្រ​ជា​ពលរ​ដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ…

បញ្ចេញយោបល់