រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង ជូនដំណឹងស្តីពីការសម្រួលកន្លែងស្នាក់នៅជូនសិស្សានុសិស្សប្រឡងសញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាទុទិយភូមិ ថ្ងៃ១៩ សីហា ២០១៩

ថ្ងៃពុធ ទី ១៤ សីហា ២០១៩​
20

ដើម្បីសម្រួលដល់ការស្នាក់នៅរបស់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្ស ដែលមកពីបណ្ដាលស្រុក ក្រុង ឆ្ងាយៗដែលមានជីវភាពក្សត់ខ្សោយ ពុំមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចំណាយជួលផ្ទះសំណាក់ស្នាក់នៅ រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង ជម្រាបជូនអាណាព្យាបាលសិស្សានុសិស្សជាបេក្ខជនប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ខាងមុខនេះ រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង បានសហការជាមួយមន្ទីរធម្មការ និងសាសនាខេត្ត បានត្រៀមរៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សរួចហើយ។

សូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទដូចមានក្នុងតារាងខាងក្រោម៖

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់