នៅថ្ងៃស្អែក មានឱកាសការងារ ១៧៨៣កន្លែងកំពុងរង់ចាំអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើ

ថ្ងៃពុធ ទី ១៤ សីហា ២០១៩​
6

នៅថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ស្អែកនេះ នៅក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ នឹងមានឱកាសការងារ ១៧៨៣កន្លែងដើម្បីឱ្យបេក្ខជនដើរចូលសម្ភាសភ្លាមៗតែម្តង ចាប់ពីម៉ោង ៨:០០ព្រឹក – ៥:០០ រសៀល ដោយតម្រូវឱ្យបេក្ខជនត្រូវយក CV ទៅជាមួយផង។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម បេក្ខជនអាចទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ 077 232378 / 016 786655៕

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់