សូមទស្សនាវីដេអូដាក់ Subtitle មានចំណងជើងថា « អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកថ្មីមកកម្ពុជាជាមួយពណ៍បេះដូងថ្មី រឺ? »

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ៨ សីហា ២០១៩​
12

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់