អ្នកនាំពាក្យ៖ លោកស្រី ម៉ែន សំអន មានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ កំពុងបំពេញការងារយ៉ាងសកម្មជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល និងចុះជាប់ជាមួយប្រជាជននៅតាមមូលដ្ឋាន

ថ្ងៃអង្គារ ទី ២៣ កក្កដា ២០១៩​
24

នៅយប់ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានចេញសេចក្តីបំភ្លឺរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច ដោយបានច្រានចោលនូវព័ត៌មានក្លែងក្លាយដែលថា លោកស្រី ម៉ែន សំអន មានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរ ហើយបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកស្រី ម៉ែន សំអន មានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ កំពុងបំពេញការងារយ៉ាងសកម្មជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល និងចុះជាប់ជាមួយប្រជាជននៅតាមមូលដ្ឋាន។

សូមអានសេចក្តីបំភ្លឺខាងក្រោម៖

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់