(សូមទស្សនាវីដេអូ) ក្រសួងការបរទេស បង្ហាញសេចក្តីបំភ្លឺរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលច្រានចោលការប្រឌិត ព័ត៌មានបរទេស អំពីមូលដ្ឋានទ័ពចិននៅកម្ពុជា

ថ្ងៃអង្គារ ទី ២៣ កក្កដា ២០១៩​
8

បញ្ចេញយោបល់