(សូមទស្សនាវីដេអូ) «នយោបាយវិលក្បុងរបស់ សម រង្ស៊ី ចំពោះ កម្ពុជា ចិន អាមេរិក និងវៀតណាម!»

ថ្ងៃសុក្រ ទី ១៩ កក្កដា ២០១៩​
24
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់